Ülke Genelindeki Öğretmenlere Uzaktan Eğitim Fırsatı

 

TED Üniversitesi Ülke Genelindeki Öğretmenlere Uzaktan Eğitim Fırsatı Sunuyor!

Amgen Vakfı tarafından finanse edilen ve Avrupa’nın en geniş okul ağı olan European SchoolNet-EUN tarafından koordinasyonu sağlanan AmgenTeach projesi 3 yıldır TED Üniversitesinde yürütülmektedir. 500’e yakın öğretmene yüz yüze eğitim sunan proje ile birlikte TED Üniversitesi, EUN’in ülkemizdeki eğitim merkezi ve partneri olmuştur. EUN Avrupa genelinde, farklı dillerde uzaktan eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir. EUN ilk kez Türkçe uzaktan eğitim faaliyetini 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında TED Üniversitesinden gerçekleştirecektir. Canlı webinar, tartışmalar ve örnekler üzerine bir hafta çevrimiçi formatta yapılacak eğitimi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Günel ve proje ekibi yürütecektir.

Ölçme ve değerlendirme odaklı uzaktan eğitim faaliyetine farklı branş ve düzeylerden öğretmen kayıtları başlamıştır.

Proje web sayfası: http://www.amgenteach.eu

Eğitimlere kayıt sayfası: https://www.surveymonkey.com/r/dla9

Eğitimler ve proje hakkında ayrıntılı bilgi: Bilim İçin El Ele Projesi

Uzaktan Eğitim Faaliyeti Hakkında:

Araştırma-Sorgulama ve Argümantasyon Temelli Fen Eğitiminde  Ölçme ve Değerlendirme:

Araştırma-sorgulama tabanlı fen öğrenme ortamlarında öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi, kavramsal öğrenme ve öğrenci merkezli öğretimin ne olduğunu anlamayı gerektirir. Bilim ve bilimsel araştırma yaparken önemli bir pratik olan argümantasyonu ve öğretim, pedagoji ve öğrencilerin öğrenme çıktılarını değerlendirebilmek için otantik (alternatif, çağdaş) ölçme ve değerlendirme çerçevesi çizilmelidir. Dolayısıyla, bu Uzaktan Eğitim Faaliyeti kısaca öğretim, pedagoji ve öğrenmenin bütünsel doğasını tanımlamayı ve aynı zamanda Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi’ndeki otantik ölçme ve değerlendirme araçlarını özetlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu eğitimde kavramsal öğrenmenin açık uçlu sorular, rubrikler (dereceli puanlanma ölçeği) ve öğrenme amaçlı yazma araçları yoluyla değerlendirilmesi tartışılacaktır. Eğitim süresince örnek araçlar da paylaşılacaktır.

Uzman: Prof. Dr. Murat Günel

Konu: Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Tarih: 13-17 Şubat 2017

Dil: Türkçe

Ayrıntılı Bilgi: gulsah.ozkan@tedu.edu.tr

 

Murat Günel Hakkında

Murat Günel, fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan olarak yüksek lisansını ve doktorasını Amerika’daki Iowa State Üniversitesi’nde tamamladı. Dr. Günel Amerika’daki lisans üstü çalışmaları boyunca çeşitli ulusal projelerde araştırma asistanı, öğretim asistanı ve koordinatör olarak görevler almıştır. 2006’dan bu yana Dr. Günel, TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları ve European SchoolNet tarafından finanse edilen birçok ulusal ve uluslararası projelerin yürütücülüğünü yapmaktadır. Bu ulusal projelerde, Dr. Günel araştırma-sorgulama ve argümantasyon tabanlı fen öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine nasıl destek verdiğini ve akademik başarının ve sosyo-ekonomik durumun fen öğrenimine etkilerini inceleyen ülke genelinde araştırmacılardan oluşan bir ekibe liderlik etmektedir.

https://www.tedu.edu.tr/tr/murat-gunel