Ana içeriğe atla

Hakkımızda

TED Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi, TEDÜ Mütevelli Heyet Başkanlığı kontrolünde, TEDÜ Stratejik Planı ve Programı çerçevesinde çalışmaktadır.

Birimin asal görevleri ve sorumlulukları:

TEDÜ Stratejik Planı ve Programı doğrultusunda, Üniversitenin iletişim hedeflerinin ve politikasının oluşturulması; Üniversitenin değerlerinin, kültürünün ve kurumsal imajının geliştirilerek sürdürülmesi amacıyla;

  • Üniversitenin “Kurumsal İletişim Stratejisi” doğrultusunda, bilginin doğru zamanda doğru hedef kitlelere en uygun iletişim araçları ile mesajların kullanılarak iletilmesi,
  • Kurum içi ve dışında, kurumsal iletişimin hedeflenen amaçlar dahilinde geliştirilmesi, bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması ve yönlendirilmesi, bu süreçler için uygulama modellerinin hazırlanması,
  • Üniversitenin kamuoyu ve lise öğrencileri arasında bilinirliğinin artırılması amacıyla (okul ziyaretleri, eğitim fuarları, meslek sunumları, vb.) tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi, 
  • Üniversitenin “Kurumsal İletişim Stratejisi”ne paralel medya görünürlüğünü elde etmesi için yapılacak çalışmaların tasarlanması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası medya organlarına ile tüm paydaşlara bilgi sağlanması,
  • Üniversitenin reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, organizasyon, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri yönetimi, sosyal medya yönetimi, medya takibi, medya planlama ve satın alma, kurumsal sosyal sorumluluk gibi tüm pazarlama iletişim faaliyetlerinin hayata geçmesinin ve kontrolünün sağlanması,
  • Söz konusu tüm süreçler için ilgili birimler ve paydaşlarla toplam kalite esaslı uygulama modellerinin hazırlanması çalışmalarını yürütmektedir.

Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda tüm TEDÜ Ailesi, biriminin reklam, tanıtım, görsel tasarım, vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kurumsal İletişim Birimi’ne başvurarak yukarıda belirtilen tüm süreçler kapsamında hizmet alabilmektedir.