SGDD-ASAM Psikososyal Destek ve Psikoeğitim Programı Başladı

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)

Psikososyal Destek ve Psikoeğitim Programı Başladı

TED Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Topluluğu (TART) ortak projesi olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Psikososyal Destek ve Psikoeğitim Programı 22 Eylül 2016 tarihinde başladı. TEDÜ kampüsünde gerçekleşen ve 6 hafta sürecek olan çalışma kapsamında 41 ildeki SGDD ofislerinde görev yapmakta olan 300 insani yardım çalışanına ulaşılması planlanıyor.

Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Topluluğu (TART) üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman (TED Üniversitesi İİSBF Psikoloji Bölümü öğretim üyesi) ve Doç.Dr. Banu Yılmaz (Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü öğretim üyesi) eğitmenliğinde yürütülen program, psikoeğitim ve destekleyici yaşantısal grup uygulamaları yoluyla, sığınmacı ve göçmenlerle çalışan yardım çalışanlarında ortaya çıkabilecek tükenmişlik ve ikincil travmanın ele alınmasını amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda,  insani yardım çalışanlarında görevden kaynaklı olarak maruz kalınabilecek deneyimlerin olası olumsuz etkilerinin tanınması ve değerlendirilmesi; başaçıkma kapasitelerinin arttırılması; koruyucu etkenlerin devreye sokulmasıyla psikolojik dayanıklılığın desteklenmesi ve uzun süreli olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması ve travma sonrası gelişimin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, yürütülen programın etkililiğinin değerlendirileceği bir araştırma da yer alıyor.

 

SGDD Hakkında

sgdd logo 

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) 22 Aralık 1995 tarihinde Ankara’da kar amacı gütmeyen ve hükümet dışı bir dernek olarak kurulmuştur. SGDD-ASAM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesidir.

SGDD-ASAM’ın temel amacı, Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD-ASAM çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psikososyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Bugün SGDD-ASAM, 46 ofisiyle 41 ilde psikologlar, sosyal çalışmacılar, sağlık eğitmenleri, tercümanlar ve dosya çalışanlarından oluşan kadrosuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

SGDD-ASAM, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır. SGDD-ASAM ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini tahmin etmek amacı ile ulusal ve uluslararası krizlerin analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da katkıda bulunmaktadır.

SGDD  aynı zamanda, üniversitelerin sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve tıp fakülteleri öğrenci ve mezunları için dünyada ve Türkiye’de zorunlu göç eğilimleri; göç ve zorunlu göçü düzenleyen yasal prosedürler; mülteci ve sığınmacıların sığındıkları ülkedeki deneyimleri; mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme yolları (yasal-sosyal, psikolojik danışmanlık, sağlık danışmanlığı) ve farklı mülteci ve sığınmacı grupları (genç, çocuk, kadın) ile düzenlenen etkinlikler ve etkileri konusunda bilgi ve deneyim edinebilecekleri gönüllü çalışma ve stajyerlik olanakları da sağlıyor.

Bilgi ve iletişim: www.sgdd.org.tr

Pazartesi, 10 Ekim, 2016 (Tüm gün)