47. Mütevelli Heyeti Toplantısı

 

47 MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI

47. Mütevelli Heyeti Toplantısı 02 Aralık Cuma günü İstanbul’da saat 15:00’de TAV yönetim binasında Sayın Sani Şener’in ev sahipliğinde yapıldı.

Katılımcılar:

S. Selçuk Pehlivanoğlu,

M. Ertuğrul Dokuzoğlu,

Sunullah Salırlı,

Ahmet Çörtoğlu,

Ahmet Aslan,

Aclan Acar,

Filiz Akın,

Doç. Dr. Lale Özgenel,

Hakan Ateş,

Prof. Dr Öktem Vardar,

M. Sani Şener,

Prof. Dr. M. Murat Tarımcılar.