Hakkımızda

TED Üniversitesi Kurumsal İletişim Birimi, TEDÜ Mütevelli Heyet Başkanlığı kontrolünde, TEDÜ Stratejik Planı ve Programı çerçevesinde çalışır.

Birimin asal görevleri ve sorumlulukları;

  • TEDÜ Stratejik Planı ve Programı doğrultusunda üniversitenin iletişim hedefleri ve politikasının oluşturulması,
  • Üniversitenin değerlerinin, kültürünün ve kurumsal imajının gelişerek sürdürülmesi,
  • Üniversitenin “Kurumsal İletişim Stratejisi” doğrultusunda, bilginin doğru zamanda tüm hedef kitlelere en uygun iletişim araçları ve mesajlarının kullanılarak iletilmesi,
  • Kurum içi ve dışında kurumsal iletişimin hedeflenen amaçlar dahilinde geliştirilmesi ve bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması ve yönlendirilmesi, bu süreçler için uygulama modellerinin hazırlanması,
  • Üniversitenin “Kurumsal İletişim Stratejisi”ne paralel medya görünürlüğünü elde etmesi için yapılan çalışmaların tasarlanması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi,
  • Yerel, ulusal ve uluslararası medya organlarına ve tüm paydaşlara bilgi sağlanması,
  • Söz konusu tüm süreçler için ilgili birimler ve paydaşlarla toplam kalite esaslı uygulama modellerinin hazırlanması,